gourmet sandwich & wrap platter

gourmet wraps & ciabatta sandwiches including mozzarella & tomato; grilled portobello; white tuna; bbq salmon; avocado (each) 13